Duurzame school

Vanaf het schooljaar 2015-2016 gaat De Vroonhoeve zich profileren als duurzame school. De slogan die
we daarbij gebruiken is: Samen duurzaam, duurzaam samen.

In dat jaar is dit tot uitdrukking gekomen door een startproject over duurzaamheid en de aanschaf van
verschillende afvalbakken. In iedere klas wordt op dezelfde manier afval gescheiden in PMD (plastic/
metaal/drinkpakken), GFT, oud papier en rest afval. Kinderen leren zich zo bewust te worden dat het
scheiden van afval helpt de wereld mooi en gezond te houden.

Duurzaamheid gaat echter verder dan het scheiden van afval alleen.
Duurzaamheid op De Vroonhoeve gaat ook over:
De toekomst: Toekomstgericht onderwijs waarbij leerlingen kennis maken met beroepen in 2032. Tablets spelen hier schoolbreed een ondersteunende rol in.
Leren: Duurzaam leren zorgt ervoor dat kennis en vaardigheden op de lange termijn onthouden worden. Duurzaam leren gaat ook over leren leren.
Relaties: Duurzaam omgaan met relaties is net zo belangrijk als duurzaam omgaan met de natuur en de aarde. Door het gebruik van de kanjertraining, goed voorbeeldgedrag van de leerkrachten en betrokkenheid van ouders leren we de kinderen op een prettige manier met elkaar om te gaan.
Natuur & aarde: We besteden aandacht aan het klimaat binnen de wereldoriënterende lessen. Samen met het Vianova wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een groen schoolplein.

Energie: De Vroonhoeve streeft naar een energiezuinig label.
Voedsel: Gezond leven heeft veel invloed op goed kunnen leren. Educatie over dit onderwerp zorgt voor bewustwording en voorkomt verspilling. Hiervoor werkt de school regelmatig samen met de voedselbank.

Sinds schooljaar 2021-2022 zijn wij ook een Ecoschool en werken we met onze leerlingen en de ouders hard om nog duurzamer te worden. Via de speciale pagina van het Ecoteam ontdekt u waar zij op dit moment mee bezig zijn. 

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Meta van den Berg; schoolcoördinator De Vroonhoeve. 


De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in groep 5, 6 en 7. In groep 3 is alleen plaats wanneer er sprake is van geen extra ondersteuning.