Ecoschools

De Vroonhoeve is vanuit de profilering duurzaamheid in schooljaar 2021-2022 gestart als Ecoschool. Het Ecoteam, bestaande uit leerlingen van groep 5 t/m 8, ouders en leerkrachten, komen ongeveer 10 keer per jaar samen om te bespreken hoe de school nog duurzamer kan worden. Op deze pagina informeren wij u over de vorderingen.

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Meta van den Berg, schoolcoördinator De Vroonhoeve 

  (maandag t/m donderdag).

De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl


Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in groep 5, 6 en 7. In groep 3 is alleen plaats wanneer er sprake is van geen extra ondersteuning.