Uitstroom voortgezet onderwijs

Leerlingen stromen vanuit de basisschool door naar het voortgezet onderwijs. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen gebruikt De Vroonhoeve de plaatsingswijzer.

De plaatsingswijzer is een middel om Cito-scores te vergelijken met de verschillende niveaus die er zijn in het voortgezet onderwijs. Deze gegevens worden gebruikt om te vergelijken met prestaties in de klas en gedragskenmerken als werkhouding, motivatie en gedrag in de klas.

Om inzichtelijk te maken welke procedure er vanaf groep 6 gevolgd wordt om ouders te informeren is er een ouderversie van de plaatsingswijzer beschikbaar. Deze vindt u hier.

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Laurens van Velzen, directeur van de school. 


De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in groep 5, 6 en 7. In groep 3 is alleen plaats wanneer er sprake is van geen extra ondersteuning.