Activiteiten- en Deco-commissie

De activiteitencommissie (AC) op De Vroonhoeve bestaat uit een aantal zeer actieve en betrokken ouders. De AC ondersteunt en organiseert, samen met de teamleden, verschillende activiteiten zoals Sint, Kerst en het jaarfeest. Zij zorgen ook dat ouders betrokken worden bij activiteiten die voor de groepen ondernomen worden. In de hulpouderfolder staat precies beschreven bij welke activiteiten ouderhulp zeer welkom is en waarvoor ouders zich aan het begin van het schooljaar kunnen opgeven. De AC vergadert een aantal keren per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Vanuit het team is een leerkracht afgevaardigde in de AC.

Naast de AC hebben we op De Vroonhoeve de Deco-commissie, die wordt gevormd door een aantal ouders, waaronder ook AC-leden en leerkrachten. De deco-commissie houdt zich bezig met het opsieren van de school voor o.a. sint, kerst en het lentefeest. Daarnaast wordt vier keer per jaar de schoolversiering aan het seizoen aangepast. De deco-commissie zorgt er voor dat de school er iedere keer weer fantastisch uitziet. Wilt u in contact komen met de deco-commissie? Mail dan naar decoratie.vroonhoeve@gmail.com 

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Sarisma Mathoera-Ramlal (voorzitter)
  • Manodj Mathoera (penningmeester)
  • Marcia van Kempen- Backer
  • Monique Hofman
  • Madelon Salzmann
  • Wendy van der Kooij

Personeelsgeleding 2018-2019:

  • Ellen van der Brug
  • Eva Nekkers
  • Paula van der Reijden

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Laurens van Velzen (maandag t/m vrijdag).

De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl


Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2021-2022 geen ruimte voor zij-instroom in groep 3 en groep 5.